top of page
katri.jpeg

Research

Katri Kauppala (Master of Arts) is an artist-educator, whose own art revolves around the common interfaces between the maker and the perceiver. Through contemporary performance and performance art, Kauppala creates performance spaces that explore in different ways whether the viewer can, and wants to, become an experiencer and part of the work's formation. 

 

Kauppala has worked as an art educator for over twenty years in various educational contexts. Kauppala has sought to internationalise her pedagogical vision by studying to become a singing teacher in Denmark. For her, seeing outside of common conventions and practices has been an important part of challenging normativity, as an artist and pedagogue. 

 

Kauppala's postgraduate studies at the University of Lapland's Faculty of Arts focus on the ethical practices of art education. The research topic is the ethics of teaching when dealing with sexuality. Through art-based action research, new practices are created to enable ethical pedagogy in art education to address personal and challenging issues in art. Kauppala considers boundaries between art and the private sphere as a matter for each individual to discover. 

 

At the heart of this research is the exploration of normativity and power relations, and artist-centred thinking. Through this research, art-based methods to resolve the conflict that may appear in the relationship between ethics and boundaries art seeked in order to protect participants' inner self. Does safe space challenge the possibility of bold art? If power relations between teacher and learner are dismantled, how then does the notion of responsibility change? How can different views exist in the same teaching space?  

Taiteen tutkimus

Katri Kauppala (TeM) on taiteilija-pedagogi, jonka oma taide kiertyy tekijän ja kokijan yhteisille rajapinnoille. Nykyesityksen sekä performanssin kautta Kauppala tekee esitystiloja, joissa erilaisilla tavoilla tutkitaan voiko, ja haluaako katsoja muuttua kokijaksi ja osaksi teoksen muotoutumista. Taidepedagogina Kauppala on työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta, niin taiteen perusopetuksen, kuin soveltavan teatterin ja korkeakouluopetuksen  parissa. Kansainvälisyyttä pedagogisiin näkemyksiinsä Kauppala on hakenut opiskellessaan Tanskassa laulunopettajaksi. Yleisten tapojen ja käytäntöjen ulkopuolelle näkeminen on ollut hänelle tärkeä osa normatiivisuuden haastamista, ei ainoastaan taiteilijana, vaan myös pedagogina. Taiteilijan oikeus herkkyyteen ja omaehtoiseen tekemiseen on itseisarvo, jonka olemassaolo ei saa olla uhka taiteilijan mielenterveydelle. Se, missä rajat taiteen ja yksityisen välillä kulkevat, on jokaisen itse etsittävä. 

 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa Kauppalan jatko-opinnot keskittyvät taidepedagogiikan eettisiin käytäntöihin. Tutkimusaiheena on opetuksen etiikka kun käsitellään seksuaalisuutta. Taideperustaisen toimintatutkimuksen kautta luodaan uusia käytänteitä, joiden avulla eettinen pedagogiikka mahdollistaa henkilökohtaiset ja haastavatkin aiheet taiteessa.  

 

Tutkimuksen ytimessä ovat normatiivisuuden ja valta-asetelmien tutkiminen, sekä taiteilijalähtöinen ajattelu. Tutkimuksen kautta etsitään taideperustaisia tapoja ratkaista ristiriita, joka saattaa näyttäytyä eettisyyden ja rajojen suhteessa oman sisimmän suojelemiseen. Haastaako turvallinen tila rohkean taiteen mahdollisuuden? Jos valta-asetelmia purkaa opettajan ja oppijan välillä, kuinka silloin myös vastuun käsite muuttuu? Kuinka erilaiset näkemykset voivat olla olemassa samassa opetustilassa? 

bottom of page